Dentistry III - 5 dagar

Denna femdagars kurs erbjuder deltagare som har fullgjort Dentistry I och II (eller motsvarande) med en fördjupad kunskap om sjukdomar i det endodontiska systemet, hur dessa diagnosticeras och vilka material och tekniker som bäst lämpar sig vid behandling av dessa.

Innehåll

Teoretiska ämnen:
• An introduction to endodontics
• Materials needed in restorative dentistry
• Techniques in restorative dentistry
• Pulpal reactions and endodontic infections
• Diagnostic procedures in endodontics
• Direct/vital pulp treatment and partial pulpotomy
• Getting ready for total pulpectomy
• Total pulpectomy techniques (access and canal preparation – materials and techniques – dogs and cats)
• Total pulpectomy techniques (canal obturation and restoration - materials and techniques)
• Evaluation of total pulpectomy
• Common endodontic complications
• Basic principles of surgical endodontics (apicoectomy, hemisection)

Praktik:
• Restoration techniques
• Case-based review of dental radiographs
• Vital pulp treatment, pulpotomy and restoration
• Total pulpectomy step-by-step: access preparation, canal preparation, canal obturation and restoration
• Interactive radiograph-based session: Evaluation of procedures performed by attendees
• Temporary filling
• Total pulpectomy A to Z: canine tooth

Kursens målsättning

Denna kurs ger dig kunskap om sjukdomar i det endodontiska systemet, hur dessa diagnosticeras och vilka material och tekniker som bäst lämpar sig vid behandling av dessa. Du kommer även erhålla den praktiska kunskap som behövs för att genomföra enklare endodontiska ingrepp.

Målgrupp

Veterinärer, sköterskor i team med veterinär.

Förkunskaper

Dentistry I & II eller motsvarande erfarenheter.
Dentistry III
Deltagaravgift
32 950,00 kr
Språk
Engelska Engelska
Djurslag
Hund Hund
Katt Katt
Ämnesområde
Endodonti
Yrkestitel
Sköterskor
Veterinärer
Nivå
General General
Ana Nemec

Ana Nemec
DVM, PhD, Dipl. AVDC, Dipl. EVDC Läs mer

Peter Strøm

Peter Strøm
DVM, MSc, Dipl. AVDC, Dipl. EVDC Läs mer

Datum
2024-03-11 - 2024-03-15
Sista anmälningsdatum
2024-03-07
Anmälan
Antal deltagare
För att kunna erbjuda ett utbildningstillfälle med hög kvalité och effektiv inlärning är antalet deltagare begränsat till 24 personer.
Plats
Accesia Academy, Söndrumsvägen 35, 302 37 Halmstad
Tider
09.00 - 17.00 (sista dagen avslutas 16.30)