PERSONUPPGIFTSPOLICY

Accesia skall hantera kunders, partners, leverantörers och personalens uppgifter varsamt och i enighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Accesia ska identifiera, verifiera och skydda dessa uppgifter. Vid önskemål kan återlämnande av uppgifter ske.

• VILKA PERSONUPGIFTER REGISTRERAS?
Företagsnamn
Namn på kontaktperson
Telefonnummer
Mailadress
Yrkestitel

Vi registrerar endast uppgifter som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra avtal med kunder och leverantörer. Våra uppgifter innehåller aldrig omdömen, känsliga uppgifter såsom hälsa, religiös åskådning eller politiska åsikter. Vi informerar vid varje nyhetsbrev om var våra kontakter kan läsa om vår personuppgiftspolicy. Vi har policyn synlig på vår hemsida.

• LAGRING AV PERSONUPPGIFTER
Accesia lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra avtal med kunder, leverantörer och personal, under så lång tid som krävs enligt lag.

• ANVÄNDANDE AV PERSONUPPGIFTER
De lagrade uppgifter behövs för att vi ska kunna uppfylla våra avtal med kunder, personal och leverantörer. Personer som har rätt behörighet har tillgång till dessa uppgifter. Internt används uppgifter om personal ur administrativ funktion.

• HUR SKYDDAR VI PERSONUPPGIFTERNA?
Vi har implementerat säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter från manipulation, förlust, förstörelse samt mot att obehöriga personer får tillgång till dem.

• UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER
Syftet med de personuppgifter vi lämnar ut till tredje part är för att uppfylla våra avtal med kunder/leverantörer och personal.

• ÅTERLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER
Vid önskemål skall personuppgifter raderas ur våra register utan dröjsmål. Detta sker genom att personuppgiften raderas ur vårt affärssystem, transportprogram, transportföretag, bokningssystem och i web- och mejlgränssnittet MailChimp.

• VERKSAMT I FLERA EU-LÄNDER
Accesia säljer till ett flertal EU-länder via webshop. Huvudkontoret är beläget i Halmstad där även den centrala förvaltningen är placerad.