OPERATÖRSSTOLAR

Operatörsstolar med optimal ergonomisk design underlättar för personalen att kunna sitta med god hållning och förebygger felaktig belastning av kroppen.