ERGONOMI

Ergonomi är av största vikt vid utveckling av våra produkter för att förebygga de hälsorisker som personalen utsätts för vid tandbehandling av djur. Här hittar du våra produkter som hjälper personalen att arbeta ergonomisk och förebygga arbetsskador inklusive operatörsstolar och luppglasögon för korrekt arbetsställning samt olika former av lampor och belysning som underlättar vid tandbehandling.