LOKALANESTESI

Användning av lokalanestesi vid tandbehandlingar kan minska den postoperativa smärtan hos djuret, minska behovet av analgetika och reducera blödningar vilket underlättar under det kirurgiska ingreppet.