KOFFERDAM

Kofferdam är används vid endodontisk behandling då denna möjliggör avskärming av operationsområdet och därmed ett aseptiskt arbete.