LÖNSAM DJURTANDVÅRD

Accesia AB är ett företag med totalt fokus på och engagemang i alla aspekter av djurtandvård. Vi täcker allt från utbildning vid Accesia Academy till utveckling och tillhandahållande av instrument, utrustning och förbrukningsmaterial i världsklass. Framgångsrik djurtandvård bygger på kunskap och en välutbildad personal som vill prova på och utveckla nya produkter och idéer. Vi finslipar ständigt våra djurtandvårdsmetoder.

Vårt arbetssätt grundas på ledorden
Etik + Ergonomi + Hygien + Effektivitet + Kunskap, vilket leder till lönsamhet för alla.
VÅRT MÅL ÄR ATT VARA DIN PARTNER I ALLT INOM DJURTANDVÅRD

ERGONOMI

Det vi i första hand fokuserar på i utvecklingen av våra produkter är att förebygga de hälsorisker som personalen utsätts för vid tandbehandling av djur.

ETIK

Djurens munhälsa och välbefinnande kommer alltid i första hand för oss. Vi kompromissar inte när det gäller att följa AAHA-standarderna.

HYGIEN

En hygienisk arbetsplats ger en hälsosam miljö som förhindrar bakteriekolonisering. Det är bra för både personal och patienter.

EFFEKTIVITET

Vägen till effektivitet börjar med utformningen av ett noggrant planerat tandvårdsrum med specialanpassad utrustning och instrument. Rätt arbetssätt skapar en effektiv och attraktiv arbetsplats.

KUNSKAP

Kunskap är grunden för att arbeta på ett säkert, effektivt och korrekt sätt. Genom åren har vi utbildat flera tusen veterinärer och djursjuksköterskor vid Accesia Academy.

ACCESIAS SYFTE

Kära djurälskare!
Du kan vara säker på att vi i allt vi gör och utvecklar på Accesia är verkligt engagerade i att förbättra välbefinnandet för djur, deras ägare och veterinärteamen där ute. Vi tycker inte att jobbet är klart förrän alla vinner på lösningen.