HÄRDLAMPOR

Härdlampor används för att härda ljushärdande material som kompositer för att de ska uppnå full styrka.