HYGIEN

För att kunna utföra en etisk djurtandvård behöver en god hygien upprätthållas i hela kliniken. Här finns hygieniska produkter i form av rengöringsmedel och desinfektion för ytor, instrument och tanduniten. Här finns också produkter som underlättar för den hygieniska arbetsgången.