UNDERSÖKNINGSINSTRUMENT

Undersökningsinstrument används för att kunna upptäcka och diagnosticera skador och sjukdomar i munhålan. Det finns munspeglar och andra hjälpmedel som munstegar och kindhållare för bättre insyn samt undersökningssond och fickdjupssond för att kunna undersöka tänder och tandkött.