UNDERSÖKNING OCH DEPURATION

Grunden i att kunna utföra en etisk djurtandvård är att korrekt kunna diagnosticera de eventuella skador och sjukdomar som redan finns och att förebygga att nya problem uppstår genom grundlig rengöring och depuration.