KIRURGI

De kirurgiska behandlingar som utförs inom djurtandvården är framförallt kirugiska extraktioner av tänder som skadats genom sjukdom eller trauma. Även persisterande primära tänder eller malocklusion är vanliga orsaker till extraktion.

Fattning
Form