ORTODONTI & PROTETIK

De mer specialiserade områdena ortodonti och protetik fokuserar på att korrigera fel eller skador som uppstått i bettet. De ortodontiska behandlingarna som utförs kan till exempel korrigera en trångställning eller flytta på en tand som annars skadar en antagonist eller närliggande mjukvävnad. Protetik som utförs inom djurtandvården syftar främst till att återställa ett skadat bett hos ett arbetande djur som vid en hörntandsfraktur hos jakt- eller polishund.

Djurslag
Fattning
Form