ENDODONTI

Endodontiska hand- och vinkelstycken för öppning av pulpan, rensning av rotkanalen samt applicering med lentulonål.