Protetik

Protetik följer arbetsgången: preparation av tanden, avtryckstagning och sedan cementering av den tandtekniskt framställda protetiska konstruktionen. Här finns borr för preparation, avtrycksmaterial samt cement.

Fattning
Form