MATERIAL

Endodontiska material innefattar kalciumhydroxidpasta och liners som används som inlägg eller vid direkt eller indirekt pulpaöverkappning samt sealers och guttaperka som utgör själva rotfyllningen.

Djurslag