ACCESIA SYSTEM ALBERTINA

INNOVATION MED FOKUS PÅ ERGONOMI, HYGIEN OCH EFFEKTIVITET
Accesia System Albertina är en långsiktig investering som ger din klinik en ergonomisk arbetsmiljö med minskad risk för belastningsskador. Det lägger grunden för att personalen ska trivas och älska sitt jobb, samtidigt som det gör kliniken till en attraktiv och effektiv arbetsplats med en ren och säker miljö.

Ergonomi & hygien genomsyrade utvecklingen av System Albertina. Systemet har många funktioner som inte bara är värdefulla för personalen, utan även garanterar säkerheten för din patient. Ett hygieniskt arbetssätt är viktigt för patientsäkerheten som kombinerat med effektivitet i behandlingen förkortar narkostiden avsevärt. Detta ger de bästa förutsättningarna för att alla patienter lämnar kliniken väl fungerande och smärtfria.

Med System Albertina får du rätt utrustning och funktion för en ergonomisk, hygienisk och effektiv djurtandvårdsklinik. Du får dessutom motiverad personal som genom att de kan arbeta mer effektivt kan hjälpa fler djur och samtidigt öka lönsamheten.
HÅLL DIN PATIENT VARM

HÅLL DIN PATIENT VARM

När kroppstemperaturen under narkos sjunker är det mycket svårt att få upp den igen innan djuret har vaknat ur narkosen och återhämtat sig. Därför är det viktigt att övervaka kroppstemperaturen under hela narkosen för att kunna sätta in åtgärder som motverkar för låg temperatur. System Albertinas operationsbord har ett inbyggt vattenburet värmesystem som gör att patientens kroppstemperatur hålls stabil under hela narkosen.
ALBERTINA ”SAFE-AIR” SYSTEM

ALBERTINA ”SAFE-AIR” SYSTEM

Vårt fokus vid utvecklingen av operationsbordet Albertina låg på att förebygga de hälsorisker som personalen utsätts för vid tandbehandling av djur. Vårt unika, och delvis patenterade, utsug tar effektivt hand om fritt svävande aerosoler, skämda narkosgaser/kvävgaser och tyngre aerosoler. Dessa sugs ned vid huvudet på det behandlade djuret och gaserna leds sedan vidare genom bordet genom slangar och in i klinikens ventilationssystem för frånluft, utan att påverka vare sig djur eller personal.

SMART, HYGIENISK DESIGN FÖR EN EFFEKTIV ARBETSPLATS

System Albertinas operationsbord har många smarta funktioner som gör arbetsplatsen ergonomisk, effektiv och hygienisk. Det har en högtryckslaminerad bordsyta som är lätt att hålla ren och dessutom reflekterar den inte ljus. Tack vare att alla tillbehör monteras direkt på bordet hålls golvet fritt från kablar och annan utrustning, och du får en hygienisk och lättstädad arbetsplats utan hygienfällor. Bordet har även ett autoklaverbart galler och ett löstagbart uppsamlingskärl för att säkerställa effektiv rengöring.

INTEGRERAT SUGSYSTEM

Med det integrerade sugsystemet kan en sugenhet anslutas direkt till bordet med sugflaskan monterad under bordet.

INSTRUMENTBRICKA

Du behöver aldrig sträcka dig efter instrumenten igen. Albertina instrumentbricka är mycket flexibel. Den kan monteras i önskad höjd på båda sidor av bordet, vridas 360° och finns i två storlekar som passar enkla och dubbla instrumentboxar enligt EU-standard.

DROPPSTATIV

Ett annat bra tillbehör är droppstativet. Håll golvet fritt från slangar genom att montera droppstativet direkt på utrustningsskenorna eller instrumentbrickan.

AUTOKLAVERBART GALLER

Enkelt att ta bort och passar i autoklaven.

UPPSAMLINGSKÄRL I ROSTFRITT STÅL

Gör det lätt att hälla bort vätskor och hålla arbetsplatsen ren och hygienisk. Kärlet desinficeras i diskdesinfektor.

LÅSBARA STORA HJUL

Ett operationsbord ska vara lätt att flytta, men stabilt när det används. Flyttbarheten är också en förutsättning för effektiv rengöring av golvytan.

SKENOR FÖR MEDICINSK UTRUSTNING

Skenor på båda sidor av bordet underlättar montering av tillbehör och utrustning blir inte stående på golvet.

ANSLUTNINGAR BAKTILL

För att ge maximalt utrymme runt arbetsområdet har alla anslutningar för utsug av gaser och aerosoler samt värmesystemets vatten placerats baktill på bordet.

USB/VATTEN/LUFT

Bordet är utrustat med anslutningar för sensor, sugenhet, vatten och luft på båda sidor.

SILIKONMATTA

Accesias silikonmatta kan användas på Albertinas bordsyta, den överför värmen och ökar friktionen, och är lätt att rengöra mellan patienterna.

RÖRELSEFRIHET

SYSTEM ALBERTINAS MÅNGSIDIGHET GER DIG FULL FLEXIBILITET ATT VÄLJA DIN ARBETSSTÄLLNING
Att kunna byta arbetsställning från sittande till stående eller och röra sig fritt utmed 180° är viktigt för god ergonomi och effektivitet under krävande behandlingar. Ett väl genomtänkt system erbjuder harmoni mellan människa, utrustning, instrument och patient. Det är denna helhetssyn som i det långa loppet gör verklig skillnad för alla som dagligen skall utföra högkvalitativ djursjukvård under ett långt yrkesliv.


180° EFFEKTIV ARBETSYTA

180° EFFEKTIV ARBETSYTA

Albertinas rundade och släta hörn framtill på bordet gör att dentalteamet snabbt och smidigt kan hitta den rätta positionen för just denna behandling. Det skall alltid vara lätt att byta ställning och anpassa sig efter situationen.

STEGLÖS STÄLLBAR BORDSHÖJD

Bordet kan höjas och sänkas efter dina behov vid behandling eller vid lyft av tunga djur och utrustning.

TILTA BORDET

Bordet kan tiltas upp till 15°. Detta är viktigt för att kunna dränera munhålan.

BENUTRYMME

Albertinas konstruktion ger gott om utrymme för benen. Det blir dessutom bekvämare, enklare och mer effektivt när två personer arbetar samtidigt runt den 180° stora arbetsytan.

141x60cm

Albertinas bordsyta är 141x60cm.

Intresserad?
Kontakta oss för frågor eller offert