SYSTEM ALBERTINA

INNOVATION MED FOKUS PÅ ERGONOMI, HYGIEN OCH EFFEKTIVITET

LÄS MER

BELYSNING OCH LJUSKÄLLOR

ATT FÖRSTÅ RÄTT BELYSNING

ACCESIA UNIT G4

MOBIL UNIT MED HÖG KAPACITET FÖR AVANCERAD TANDVÅRD

DENTALRÖNTGEN

TANDRÖNTGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR KORREKT PATIENTVÅRD