ACCESIA EQUINE DENTAL UNIT

MOBIL UNIT SÄRSKILT UTFORMAD FÖR AVANCERAD HÄSTTANDVÅRD
ACCESIA EQUINE DENTAL UNIT

ACCESIA EQUINE DENTAL UNIT

Avancerad unit särskilt utformad för hästtandvård med komponenter av hög kvalitet för bästa tillförlitlighet och tillgänglighet. Den är designad för att vara högre än en vanlig tandvårdsenhet och har förlängningar för mikromotorn för bättre räckvidd och ergonomi.
FÖRBÄTTRAD ERGONOMI OCH RÄCKVIDD

FÖRBÄTTRAD ERGONOMI OCH RÄCKVIDD

Enheten är utrustad med en 30 cm förlängning för mikromotorn och en förlängd 3-vägs spruta (27 cm) för att förbättra räckvidden och ergonomin.

FOTPEDAL

Fotpedalen har variabel varvtalsinställning och sätter på och stänger av vattnet. Detta gör att du har båda händerna fria när du arbetar.

INFORMATIONSDISPLAY

Tydlig visning av alla funktioner och inställningar.

FIBEROPTIK

Möjliggör belysning i handstycke, vinkelstycke, turbin och scaler.

ACCESIA SUGANLÄGGNING

Inbyggt sugsystem.

GARANTERAR HÖG VATTENKVALITET

Vattensystem i tandunits som inte desinficeras koloniseras av bakterier. Om lämpliga åtgärder inte vidtas blir koloniseringen över tid omfattande. Detta leder till att bakterierna sprejas och sköljs in i patienternas munhålor. Patienterna utsätts också för vatten som inte uppfyller hygienkraven för dricksvatten. Även personalen utsätts för hälsorisker, de kan utveckla allergiska reaktioner efter exponering för bakterieaerosoler.
INBYGGD KOKSALTPUMP

INBYGGD KOKSALTPUMP

Steril kylning är mycket viktigt för att säkerställa bra vattenkvalitet vid kirurgiska ingrepp.
UNIT CLEAN

UNIT CLEAN

Unit Clean är ett enkelt, säkert och kostnadseffektivt sätt att säkerställa hög vattenkvalitet i din unit. Något som i annat fall kan orsaka allvarliga infektioner hos både patient och vårdpersonal.

Intresserad?
Kontakta oss för frågor eller offert