BELYSNING

Att ha rätt belysning i rätt situation gör att effektiviteten och precisionen i arbetet förbättras. Det gäller både rumsbelysning och operationsbelysning men också direkt belysning i form av huvudlampor och belysning för munstege till häst.