Small Animal Dental, Oral &Max. Disease/Niemiec,Brook

09-01-020

Du måste vara inloggad för att kunna beställa. Vidare till inloggning

Brook A. Niemiec
Inom ett område med växande intresse för veterinärer är detta en snabb referens till de praktiska kliniska aspekterna av smådjurstandvård. Texten är upplagd för att spegla läkarens tänkande och förhållningssätt till problem: bakgrundsinformation, klinisk relevans, nyckelpunkter, differentialdiagnoser, diagnostiska tester och hantering. Cirka 400 illustrationer av högsta kvalitet – färgfoton, bilder och diagram – utgör ett mycket viktigt komplement till texten.

Färghandboken, nu med reviderad text och referenser, ger verkliga insikter i utvecklingen av oral sjukdom och har välkomnats som en arbetsresurs av veterinärer och studenter, och som en värdefull recension av mer avancerade veterinärtandläkare.