WL Clean & Cid Alpro SET

01-08-202

Du måste vara inloggad för att kunna beställa. Vidare till inloggning

ENBART TILL FÖRSÄLJNING I SVERIGE

WL-CLEAN (1)
Universell, bruksfärdig, aldehyd- och alkoholfri spolnings- och rengöringslösning för ej proteinfixerande invändig rengöring och dekontaminiering av ihåliga instrument före desinfektion/sterilisering, t.ex. dentala turbiner, hand- och vinkelstycken, invändigt kylda instrument eller endoskop.

WL-CID (2)
Universal, bruksfärdig, aldehydfri desinfektionslösning för invändig desinfektion av dentala ihåliga instrument som turbiner, hand- och vinkelstycken efter en ej proteinfixerande första rengöring med WL-clean. WL-cid är en medicinisk produkt av klass II b.

Smörjning efteråt behövs.

Filer