Hammare Accesia

04-05-755

Du måste vara inloggad för att kunna beställa. Vidare till inloggning

Kirurgisk hammare

Används vid kirurgi då käkben behöver omformas eller extirperas.
Används tillsammans med en Accesia Osteotom.