Composite Stor Rund tip Accesia

04-07-051

Du måste vara inloggad för att kunna beställa. Vidare till inloggning

Rundad topStor

Stort dubbeländat kompositinstrument med en rundad topp för placering och kondensering av kompositmaterial i kavitetspreparationen.