Composite Konisk Accesia

04-07-053

Du måste vara inloggad för att kunna beställa. Vidare till inloggning

Dubbeländat kompositinstrument med en konisk topp för placering och kondensering av kompositmaterial i kavitetspreparationen.