Feline Dentistry I - 3 dagar

Under denna tredagarskurs förbättrar och förfinar du dina teoretiska kunskaper och utvecklar dina praktiska färdigheter för att kunna utföra behandling av de vanligaste orala problemen hos katt. Teoretiska föreläsningar varvas med praktisk tillämpning i form av laboratorieövningar där kursdeltagarna arbetar parvis under handledning.

Innehåll

Teori:
• Anatomy and physiology of the feline oral cavity
• Oral examination and recording of findings
• Radiography and drawing up a treatment plan
• Feline periodontal diseases
• Resorptive lesions
• Chronic gingivostomatitis
• Coronal amputation and extraction technique
• Extraktor technique
• Malocclusion
• Oral tumours

Praktik:
• Oral examination and recording of findings
• Full mouth radiographs and drawing up a treatment plan
• Remedial actions relating to examination
• Radiography and treatment planning
• Perform required periodontal therapy
• Crown amputation
• Full mouth extraction
• Evaluation of cases/procedures (interactive session)

Målgrupp

Veterinärer samt djursjukskötare i team med vet.
Feline Dentistry I
Deltagaravgift
21 950,00 kr
Språk
Engelska Engelska
Djurslag
Katt Katt
Yrkestitel
Veterinärer
Nivå
General General
Peter Strøm

Peter Strøm
DVM, MSc, Dipl. AVDC, Dipl. EVDC Läs mer

Datum
2023-12-11 - 2023-12-13
Sista anmälningsdatum
2023-12-07
Anmälan
Antal deltagare
För att kunna erbjuda ett utbildningstillfälle med hög kvalité och effektiv inlärning är antalet deltagare begränsat till 24 personer.
Plats
Accesia Academy, Söndrumsvägen 35, 302 37 Halmstad.
Tider
09.00 - 17.00 Sista dagen avslutas 16.30