Endodonti II - 3 dagar

Denna kurs bygger på del I och ger dig fördjupad teoretisk kunskap och utvecklar dina praktiska färdigheter för att kunna utföra endodontisk och restaurerande tandbehandling på hund. Fokus lägger vi på flerrotiga tänder. Teoretiska föreläsningar varvas med praktisk tillämpning i form av laboratorieövningar där kursdeltagarna arbetar parvis under handledning.

Innehåll

Teoretiska ämnen:
• EndodonticTreatment (Indications and Overview of Techniques)
• Conventional Endodontic Treatment - review
• Complications with Conventional Endodontic Treatment
• Restorative Dentistry (Types and Indications)
• Overview of Restorative Materials
• Cavity preparation and filling – review
• Surgical endodontics
• Endodontic tx – today and tomorrow!

Praktik:
• Conventional endodontic treatment canine tooth
• Conventional endodontic treatment multi-rooted tooth
• Overview of materials and cavity preparation and filling
• Surgical endodontics

Målgrupp

Veterinärer, Djursjukskötare i team med vet.

Förkunskaper

Endodonti del I eller motsvarande utbildning/erfarenhet.
Endodonti II
Deltagaravgift
22 950,00 kr
Språk
Engelska Engelska
Nivå
Advanced Advanced
Ämnesområde
Endodonti
Yrkestitel
Veterinärer
Peter Strøm

Peter Strøm
DVM, MSc, Dipl. AVDC, Dipl. EVDC Läs mer

Datum
2023-09-12 - 2023-09-14
Sista anmälningsdatum
2023-09-06
Anmälan
Antal deltagare
För att kunna erbjuda ett utbildningstillfälle med hög kvalité och effektiv inlärning är antalet deltagare begränsat till 24 personer.
Plats
Accesia Academy, Söndrumsvägen 35, 302 37 Halmstad
Tider
09-17.00 sista dagen avslutas 16.30