Restorationer och protetik - 4 dagar

Under denna kurs får du praktisk träning och nya kunskaper inom restorativ tandvård. Allt ifrån enkla kompositfyllningar till mer avancerade protetiska restorationer. Vi presenterar de senaste materialen och de tekniker som behövs för att på ett professionellt sätt ersätta förlorad/skadad tandsubstans med lämpliga materialval. Vi tar avtryck för kronor som även cementeras under kursen.

Innehåll

Teoriska ämnen:
• Indikationer för restorativ tandvård
• Protetik - avtrycksmaterial, avtryckstagning
• Preparationsteknik - kavitetspreparation, kronpreparation
• Val av restorativa material
• Materialkännedom
• Alternativa tekniker för kronförlängning
• Komplicerade tandfrakturer


Praktiska ämnen:
• Kronpreparation
• Avtryckstagning
• Cementering av krona
• Kavitetspreparation
• Konventionell fyllningsteknik
• Komplicerade restorationer
• Kronförlängningar – olika tekniker

Kursens målsättning

Att deltagaren på ett professionellt sätt skall kunna ersätta förlorad/skadad tandsubstans med lämpliga materialval.

Målgrupp

Veterinärer & sköterska i team med veterinär.

Förkunskaper

Dentistry I & Dentistry II eller motsvarande.
Restorationer och protetik
Deltagaravgift
27 900,00 kr
Språk
Engelska Engelska
Nivå
General General
Ämnesområde
Protetik
Restorationer
Yrkestitel
Veterinärer
Ingeling Bull

Ingeling Bull
DVM, European Veterinary Specialist in Dentistry, Dipl. EVDC, Läs mer

Datum
2025-02-25 - 2025-02-28
Sista anmälningsdatum
2025-02-19
Anmälan
Antal deltagare
För att kunna erbjuda ett utbildningstillfälle med hög kvalité och effektiv inlärning är antalet deltagare begränsat till 24 personer.
Plats
Accesia Academy, Söndrumsvägen 37, 302 37 Halmstad
Tider
08.00 - 17.00 sista dagen avslutas 16.30