Oral Kirurgi 3 - Oral och maxillofacial onkologi och traumakirurgi nivå 2 - 4 dagar

Med kunskaperna från Oral Kirurgi 1 som grund går denna avancerade kurs djupare in på mer komplexa tekniker för behandling av orala tumörer och traumatiska skador.

Innehåll

Oral och maxillofacial onkologi – Nivå 2
• Segmental mandibulectomy
• Rostral maxillectomy (uni-/bilateral)
• Commissuroplasty and alternatives
• Collaborating with pathologists and oncologists
• Placement of feeding tubes (nasoesophageal,
esophagostomy)

Oral och maxillofacial trauma – Nivå 2
• Alternatives of transoral intubation (transmylohyoid, pharyngotomy and tracheotomy)
• Interdental wiring techniques and bis-acryl composite splinting for jaw fracture repair
• Wire cerclages and internal/external bis-acryl composite splints for jaw fracture repair
• Intraosseous wiring techniques and external skeletal fixation for jaw fracture repair

Målgrupp

Veterinärer

Förkunskaper

Oral Kirurgi 1 eller motsvarande förkunskaper.
Oral Kirurgi 3 - Oral och maxillofacial onkologi och traumakirurgi nivå 2
Deltagaravgift
27 900,00 kr
Språk
Engelska Engelska
Djurslag
Hund Hund
Ämnesområde
Oral Kirurgi
Nivå
Advanced Advanced
Yrkestitel
Veterinärer
Intresseanmälan

För tillfället finns det inga tillfällen för dig att registrera dig på men du kan göra en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Gör intresseanmälan