Oral Kirurgi 2 - Palatal- och parodontalkirurgi nivå 1 - 4 dagar

Denna kurs täcker tekniker för parodontal- och palatalkirurgi. Du lär dig hantering av parodontala sjukdomar - Material och instrument, Gingivektomi, tekniker för gomreparation och tillverkning av proteser.

Innehåll

Periodontalkirurgi – Nivå 1
• Instruments, materials and bone replacement products
• Gingival surgery (gingivectomy and gingivoplasty)
• Closed debridement (gingival curettage, root planing)
• Mucogingival surgery (frenotomy, frenectomy)
• Periodontal flap designs, incisions, sutures, and knots
• Open debridement (following periodontal flap creation)
• Hemisection with (partial) retention of crown-root segments

Palatalkirurgi – Nivå 1
• Surgical anatomy of the hard and soft palate
• Palate defects present at birth/acquired after birth
• Overview of flap techniques in palate surgery
• Techniques for repair of oronasal fistulae
• Fabrication of removable palatal prostheses (obturators)

Målgrupp

Veterinärer

Förkunskaper

Dentistry 1 och 2 eller motsvarande förkunskaper.
Oral Kirurgi 2 - Palatal- och parodontalkirurgi nivå 1
Deltagaravgift
27 900,00 kr
Språk
Engelska Engelska
Djurslag
Hund Hund
Ämnesområde
Oral Kirurgi
Periodontologi
Nivå
General General
Yrkestitel
Veterinärer
Intresseanmälan

För tillfället finns det inga tillfällen för dig att registrera dig på men du kan göra en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Gör intresseanmälan