Restorationer och protetik - 3 dagar

Under denna tre dagars kurs får du praktisk träning och nya kunskaper inom restorativ tandvård. Allt ifrån enkla kompositfyllningar till mer avancerade protetiska restorationer. Vi presenterar de senaste materialen och de tekniker som behövs för att på ett professionellt sätt ersätta förlorad/skadad tandsubstans med lämpliga materialval. Vi tar avtryck för kronor som även cementeras under kursen.

Innehåll

Teoriska ämnen:
• Indikationer för restorativ tandvård
• Protetik - avtrycksmaterial, avtryckstagning
• Preparationsteknik - kavitetspreparation, kronpreparation
• Val av restorativa material
• Materialkännedom

Praktiska ämnen:
• Kronpreparation
• Avtryckstagning
• Cementering av krona
• Kavitetspreparation
• Konventionell fyllningsteknik

Kursens målsättning

Att deltagaren på ett professionellt sätt skall kunna ersätta förlorad/skadad tandsubstans med lämpliga materialval.

Målgrupp

Veterinärer & sköterska i team med veterinär.

Förkunskaper

Dentistry I & Dentistry II eller motsvarande.
Restorationer och protetik
Deltagaravgift
24 900,00 kr
Språk
Engelska Engelska
Nivå
General General
Ämnesområde
Protetik
Restorationer
Yrkestitel
Veterinärer
Ingeling Bull

Ingeling Bull
DVM, European Veterinary Specialist in Dentistry, Dipl. EVDC, Läs mer

Sigbjørn Hesthammer Storli

Sigbjørn Hesthammer Storli
DVM, European Veterinary Specialist in Dentistry, Dipl. EVDC Läs mer

Datum
2024-02-20 - 2024-02-22
Sista anmälningsdatum
2024-02-14
Anmälan
Antal deltagare
För att kunna erbjuda ett utbildningstillfälle med hög kvalité och effektiv inlärning är antalet deltagare begränsat till 24 personer.
Plats
Accesia Academy, Söndrumsvägen 35, 302 37 Halmstad.
Tider
09.00 - 17.00 (sista dagen avslutas 16.30)