Extraktionskurs I - Diagnostik - 4 dagar

Under denna kurs inhämtar du kunskap och färdigheter på hur du diagnostiserar de vanligaste munhåleproblemen samt hur du på ett effektivt och tidsbesparande sätt lär dig att extrahera hundtänder Du lär dig att utföra ingrepp med minimal risk för komplikationer men även hur du åtgärdar eventuella skador. Vid praktiska moment arbetar kursdeltagarna parvis.

Innehåll

Teori:
• Nomenklatur Munhålans anatomi
• Tandens anatomi
• Klinisk undersökning och hur vi journalför de vanligaste tandsjukdomarna
• Extraktionsteknik sluten
• Instrumentering
• Röntgenteknik
• Tolkning av de vanligaste röntgenfynden
• Interaktiv session i att tolka röntgenbilder
• Indikationer för extraktion
• Aseptik
• Suturmaterial
• Öppen extraktion
• Komplikationer i samband med extraktioner
• Lokalanestesi.

Praktik:
Vi lägger stort fokus på de praktiska övningarna och minst hälften av tiden är förlagd i vårt moderniserade praktiska labb där ni under handledning får praktisera klinisk undersökning och journalföring samt extraktions- och röntgentekniker som vi gått igenom under föreläsningarna.

Målgrupp

Veterinärer, sköterskor i team med veterinär.
Extraktionskurs I - Diagnostik
Deltagaravgift
20 900,00 kr
Språk
Svenska Svenska
Djurslag
Hund Hund
Ämnesområde
Baskurs
Röntgen
Teamarbete
Nivå
Basic Basic
Yrkestitel
Sköterskor
Veterinärer
Intresseanmälan

För tillfället finns det inga tillfällen för dig att registrera dig på men du kan göra en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Gör intresseanmälan