Extraktionskurs I - Diagnostik - 4 dagar

Under denna kurs inhämtar du kunskap och färdigheter på hur du diagnostiserar de vanligaste munhåleproblemen samt hur du på ett effektivt och tidsbesparande sätt lär dig att extrahera hundtänder. Du lär dig att utföra ingrepp med minimal risk för komplikationer men även hur du åtgärdar eventuella skador. Vid praktiska moment arbetar kursdeltagarna parvis.

Innehåll

Teori:
• Nomenklatur Munhålans anatomi
• Tandens anatomi
• Klinisk undersökning och hur vi journalför de vanligaste tandsjukdomarna
• Extraktionsteknik sluten
• Instrumentering
• Röntgenteknik
• Tolkning av de vanligaste röntgenfynden
• Interaktiv session i att tolka röntgenbilder
• Indikationer för extraktion
• Aseptik
• Suturmaterial
• Öppen extraktion
• Komplikationer i samband med extraktioner
• Lokalanestesi.

Praktik:
Vi lägger stort fokus på de praktiska övningarna och minst hälften av tiden är förlagd i vårt moderniserade praktiska labb där ni under handledning får praktisera klinisk undersökning och journalföring samt extraktions- och röntgentekniker som vi gått igenom under föreläsningarna.

Målgrupp

Veterinärer, sköterskor i team med veterinär.
Extraktionskurs I - Diagnostik
Deltagaravgift
21 900,00 kr
Språk
Svenska Svenska
Djurslag
Hund Hund
Ämnesområde
Baskurs
Röntgen
Teamarbete
Nivå
Basic Basic
Yrkestitel
Sköterskor
Veterinärer
Karin Råberg

Karin Råberg
Veterinär, Specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt Läs mer

Susanne Andersson

Susanne Andersson
Tandsköterska, Leg. Djursjuksköterska Läs mer

Datum
2025-01-14 - 2025-01-17
Sista anmälningsdatum
2025-01-08
Anmälan
Antal deltagare
För att kunna erbjuda ett utbildningstillfälle med hög kvalité och effektiv inlärning är antalet deltagare begränsat till 24 personer.
Plats
Accesia Academy, Söndrumsvägen 35, 302 37 Halmstad
Tider
08.00 - 17.00 (sista dagen avslutas 16.30)