Root Tip Pick

Available in several variants

You must be logged in to order To login

Instrument som underlättar vid extraktion och avlägsnande av små och svåråtkomliga rotspetsar.