Insafe

Available in several variants

Inventory In stock

You must be logged in to order To login

How secure is your needle handling?

InSafe är ett system som uppfyller alla krav på säker kanylhantering enligt AFS 2005:7 och AFS 2012:7.

Den stabila injektionssprutan är självaspirerande och har en skyddshylsa som tillsammans med kanylbehållare helt eliminerar kontakt med kanylen. Skyddshylsan som förs över kanylen innan och efter injektion låses med ett enkelt handgrepp, lika enkelt är det att lägga i en ny ampull om det krävs mer bedövning.

De kanyler som redan används på kliniken passar till systemet, och avfallet är inte mycket mer än det som är idag. Nyckeln sitter i den lilla engångs adaptern som man sätter på injektionssprutan där man som vanligt skruvar fast sin kanyl.