Extraktionskurs I - Diagnostik - 4 days

Under denna kurs inhämtar du kunskap och färdigheter på hur du diagnostiserar de vanligaste munhåleproblemen samt hur du på ett effektivt och tidsbesparande sätt lär dig att extrahera hundtänder Du lär dig att utföra ingrepp med minimal risk för komplikationer men även hur du åtgärdar eventuella skador. Vid praktiska moment arbetar kursdeltagarna parvis.

Content

Under denna kurs inhämtar du kunskap och färdigheter som du behöver för att extrahera hundtänder på ett effektivt och tidsbesparande sätt. Du lär dig att utföra ingrepp med minimal risk för komplikationer men även hur du åtgärdar eventuella skador. Vid praktiska moment arbetar kursdeltagarna parvis.

Teori:
• Nomenklatur Munhålans anatomi
• Tandens anatomi
• Extraktionsteknik sluten
• Instrumentering
• Röntgenteknik
• Indikationer för extraktion
• Aseptik
• Suturmaterial
• Öppen extraktion
• Komplikationer i samband med extraktioner
• Lokalanestesi

Praktik:
Halva kurstiden är förlagd i vårt praktiska labb där ni under handledning får praktisera de extraktions- och röntgentekniker som vi gått igenom under föreläsningarna.

Audience

Veterinärer, sköterskor i team med veterinär.
Extraktionskurs I - Diagnostik
Course fee
20 900,00 kr
Language
Swedish Swedish
Accesia Academy Level
Basic Basic
Subject area
Basic module
Radiology
Species
Dog Dog
Ämnesområde
Teamarbete
Audience
Nurses
Veterinarians
Karin Råberg

Karin Råberg
DVM

Susanne Andersson

Susanne Andersson
RDN, CVN

Date
2022-11-21 - 2022-11-24
Last registration date
2022-11-14
Number of participants
To ensure efficient lecturing and high quality supervision in the practical sessions, the number of participants is limited to 24 persons.
Location
Accesia academy, Söndrumsvägen 25, 302 37 Halmstad
Karin Råberg

Karin Råberg
DVM

Susanne Andersson

Susanne Andersson
RDN, CVN

Date
2023-01-23 - 2023-01-26
Last registration date
2023-01-17
Number of participants
To ensure efficient lecturing and high quality supervision in the practical sessions, the number of participants is limited to 24 persons.
Interest inquiry

At the moment there are no vacancies at the course. Please make an expression of interest.

Expression of interest