Extraktionskurs I - Diagnostik - 4 days

Under denna kurs inhämtar du kunskap och färdigheter på hur du diagnostiserar de vanligaste munhåleproblemen samt hur du på ett effektivt och tidsbesparande sätt lär dig att extrahera hundtänder. Du lär dig att utföra ingrepp med minimal risk för komplikationer men även hur du åtgärdar eventuella skador. Vid praktiska moment arbetar kursdeltagarna parvis.

Content

Under denna kurs inhämtar du kunskap och färdigheter som du behöver för att extrahera hundtänder på ett effektivt och tidsbesparande sätt. Du lär dig att utföra ingrepp med minimal risk för komplikationer men även hur du åtgärdar eventuella skador. Vid praktiska moment arbetar kursdeltagarna parvis.

Teori:
• Nomenklatur Munhålans anatomi
• Tandens anatomi
• Extraktionsteknik sluten
• Instrumentering
• Röntgenteknik
• Indikationer för extraktion
• Aseptik
• Suturmaterial
• Öppen extraktion
• Komplikationer i samband med extraktioner
• Lokalanestesi

Praktik:
Halva kurstiden är förlagd i vårt praktiska labb där ni under handledning får praktisera de extraktions- och röntgentekniker som vi gått igenom under föreläsningarna.

Audience

Veterinärer, sköterskor i team med veterinär.
Extraktionskurs I - Diagnostik
Course fee
€ 2 090,00
Language
Swedish Swedish
Accesia Academy Level
Basic Basic
Subject area
Basic module
Radiology
Team work
Species
Dog Dog
Audience
Nurses
Veterinarians
Karin Råberg

Karin Råberg
DVM

Susanne Andersson

Susanne Andersson
RDN, CVN

Date
2023-12-05 - 2023-12-08
Last registration date
2023-11-28
Registration
Number of participants
To ensure efficient lecturing and high quality supervision in the practical sessions, the number of participants is limited to 24 persons.
Location
Accesia Academy, Söndrumsvägen 35, 302 37 Halmstad.
Times
09.00 - 17.00 (sista dagen avslutas 16.30)
Karin Råberg

Karin Råberg
DVM

Susanne Andersson

Susanne Andersson
RDN, CVN

Date
2024-04-09 - 2024-04-12
Last registration date
2024-04-02
Registration
Number of participants
To ensure efficient lecturing and high quality supervision in the practical sessions, the number of participants is limited to 24 persons.
Location
Accesia Academy, Söndrumsvägen 35, 302 37 Halmstad.
Times
09.00 - 17.00 (sista dagen avslutas 16.30)