Periotom Rodent

04-03-358

You must be logged in to order To login

2 mm tunt periotom. Används vid atraumatisk extraktion för att lossa gingivan och de periodontala ligamenten i spalten runt tandroten. Periotomet kan också användas inför vidare instrumentering med t.ex. extraktor.

Finns även i 1,2 mm.