Radiologi II - 2 days

Detta är en fortsättningskurs på Radiologi I där vi lägger stor vikt på fördjupning av diagnostik. Under kvalificerad handledning i samband med praktiska moment diskuteras hur röntgenfynd kan användas vid bedömning av djurets orala status, som ett verktyg vid terapiplanering eller vid postoperativ utvärdering. Kursen innehåller även praktisk röntgen.

Content

Teori:
• Tandröntgenteknik
• Röntgenförändringar vid parodontit, tandresorptioner, tandfrakturer
• Endodontiska behandlingar
• Tandröntgen Kanin
• Fallgenomgång av kursdeltagarnas egna fall

Praktik:
• Praktiska övningar röntgen och röntgendiagnostik

Course goal

Att med självförtroende kunna tolka och bedöma dentala röntgenbilder för både pre- och postoperativ utvärdering samt erhålla de kunskaper som behövs för att kunna fastställa en korrekt terapiplanering.

Audience

Veterinärer, Djursjuksköterskor, Djurvårdare
Radiologi II
Course fee
11 500,00 kr
Language
Swedish Swedish
Subject area
Radiology
Accesia Academy Level
Basic Basic
Audience
Nurses
Veterinarians
Species
Cat Cat
Dog Dog
Lena Svendenius

Lena Svendenius
DVM

Susanne Andersson

Susanne Andersson
RDN, CVN

Date
2020-12-14 - 2020-12-15
Last registration date
2020-12-09
Registration
Number of participants
To ensure efficient lecturing and high quality supervision in the practical sessions, the number of participants is limited to 24 persons.