Radiologi II - 2 days

Detta är en fortsättningskurs på Radiologi I där vi lägger stor vikt på fördjupning av diagnostik. Under kvalificerad handledning i samband med praktiska moment diskuteras hur röntgenfynd kan användas vid bedömning av djurets orala status, som ett verktyg vid terapiplanering eller vid postoperativ utvärdering. Kursen innehåller även praktisk röntgen.

Content

Teori:
• Tandröntgenteknik
• Röntgenförändringar vid parodontit, tandresorptioner, tandfrakturer
• Endodontiska behandlingar
• Tandröntgen Kanin
• Fallgenomgång av kursdeltagarnas egna fall

Praktik:
• Praktiska övningar röntgen och röntgendiagnostik

Course goal

Att med självförtroende kunna tolka och bedöma dentala röntgenbilder för både pre- och postoperativ utvärdering samt erhålla de kunskaper som behövs för att kunna fastställa en korrekt terapiplanering.

Audience

Veterinärer, Djursjuksköterskor, Djurvårdare
Radiologi II
Course fee
€ 1 150,00
Language
Swedish Swedish
Accesia Academy Level
Basic Basic
Subject area
Radiology
Species
Cat Cat
Dog Dog
Audience
Nurses
Veterinarians
Interest inquiry

At the moment there are no vacancies at the course. Please make an expression of interest.

Expression of interest