Extraktionskurs I - 3 dagar

Under denna kurs inhämtar du kunskap och färdigheter som du behöver för att extrahera hundtänder på ett effektivt och tidsbesparande sätt. Du lär dig att utföra ingrepp med minimal risk för komplikationer men även hur du åtgärdar eventuella skador. Vid praktiska moment arbetar kursdeltagarna parvis.

Innehåll

Teori:
• Nomenklatur Munhålans anatomi
• Tandens anatomi
• Extraktionsteknik sluten
• Instrumentering
• Röntgenteknik
• Indikationer för extraktion
• Aseptik
• Suturmaterial
• Öppen extraktion
• Komplikationer i samband med extraktioner
• Lokalanestesi.

Praktik:
Halva kurstiden är förlagd i vårt praktiska labb där ni under handledning får praktisera de extraktions- och röntgentekniker som vi gått igenom under föreläsningarna.

Målgrupp

Veterinärer, sköterskor i team med veterinär.
Extraktionskurs I
Deltagaravgift
16 000,00 kr
Språk
Svenska Svenska
Yrkestitel
Sköterskor
Veterinärer
Djurslag
Hund Hund
Nivå
Basic Basic
Karin Råberg

Karin Råberg
Veterinär, Specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt Läs mer

Susanne Andersson

Susanne Andersson
Tandsköterska, Leg. Djursjuksköterska Läs mer

Datum
2020-11-09 - 2020-11-11
Sista anmälningsdatum
2020-11-05
Anmälan
Antal deltagare
För att kunna erbjuda ett utbildningstillfälle med hög kvalité och effektiv inlärning är antalet deltagare begränsat till 24 personer.
Plats
Slottsmöllan G, 302 31 Halmstad