Oral Kirurgi - Rekonstruktion/Plastik - 3 dagar

Kursen belyser diagnostiska metoder och olika kirurgiska behandlingsalternativ för skador på både hård och mjuk vävnad, BOS-kirurgi. I kursen ingår rekonstruktion i samband med trauma, enklare käkfrakturer liksom öronkirurgi. Med syfte att förbättra dina kirurgiska färdigheter varvas föreläsningar med praktisk tillämpning under kvalificerad handledning.

Innehåll

Teoretiska föreläsningar:
• Principles of Surgery with emphasis on orofacial and ENT surgery - Incision & excision of tissue, haemostasis, handling and care of tissues, closing with sutures.

• Hard palate surgery – Palate defects, langenbeck technique, bone healing, overlapping double flap technique, split palatal U-flap technique, oronasal fistulae, prosthesis.

• Surgery to correct brachycephalic obstructive airway syndrome -, stenotic snares, overlong soft palate, laryngeal hypoplasia, laryngeal collapse, laryngeal sacculectomy.

• Maxilectomy & Mandibulectomy techniques– Diagnosis, incisional biopsy, excisional biopsy, therapeutic decision making, ostectomy and osteoplasty, vestibular mucosal-submucosal flap, Alveolar mucosal periosteal transposition flap, palatal mucosteal flap, rostral mandibulectomy technique, PAD on surgical specimen, postoperative management and complications, cosmetics.

• Reconstruction of facial structures – Nasal plane tumors/resection/reconstructive surgery, crescentic nasojugal flap, tension relieving techniques, U-flap, H-flap, caudal auricular artery, superficial temporal artery, facial artery axial pattern flap, omocervical axial pattern.

• Ear surgery – Othaematoma, aurical diseases, Pinna amputation cat. Ear surgery; lateral wall resection, vertical and total ear canal ablation, ear canal tumors, lateral and ventral bulla osteotomy, surgery ear canal polyp.

• Jaw fracture repair techniques – indications for repair, biomechanics and principles of jaw fracture repair, bone implants, orthopaedic wiring, methods of repair, pharyngotomy intubation, intermaxillary fixation, tape muzzle, upper jaw fracture, mandibular fracture, bonding canines, intraoral acrylic splint.

Praktiska moment:
Det kommer finnas möjlighet att praktisk träna på de moment som beskrivs under de teoretiska föreläsningarna under handledning av föreläsarna. Detta ger deltagaren goda möjligheter att lära sig nya tekniker och förbättra sitt praktiska kunnande.

Kursens målsättning

Denna kurs förbereder deltagarna både teoretiskt och praktiskt att med självförtroende kunna hantera vanliga orofaciala och öron- näsa- hals- sjukdomar både medicinskt och kirurgiskt. Många av de praktiska momenten vi går igenom under kursen kommer deltagaren att kunna utföra på sin klinik, men kursen belyser även vilka patienter som bäst remitteras till en annan specialist.

Målgrupp

Veterinärer
Oral Kirurgi - Rekonstruktion/Plastik
Deltagaravgift
19 800,00 kr
Språk
Engelska Engelska
Djurslag
Hund Hund
Ämnesområde
Oral Kirurgi
Nivå
Advanced Advanced
Yrkestitel
Veterinärer
Intresseanmälan

För tillfället finns det inga tillfällen för dig att registrera dig på men du kan göra en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Gör intresseanmälan