Accesia – The Vet Dentistry Company
Vi skall vara bäst på djurtandvård och inget annat

Vår mission är
Doing well by doing good

Vår vision är
När europeiska veterinärer tänker djurtandvård då tänker de Accesia

 

Med sin gedigna bakgrund och erfarenhet inom både human- och djurtandvård startade Susanne Andersson Accesia AB 2004. Kunskapen om vilken stor inverkan god tandhälsa har på djurens allmänbefinnande var låg och utbildning samt utrustningar för att behandla djuren var eftersatt på många kliniker. Med djurens hälsa och välbefinnande som mål utvecklade Accesia kurser inom alla områden för att säkerställa en optimal tandhälsa och kan idag erbjuda deltagare från hela Europa utbildningar i sina topputrustade, och för tandvårdsutbildningar specialanpassade, lokaler på vackra Slottsmöllan i Halmstad, Sverige.

Den stora efterfrågan på utbildning ledde till efterfrågan på relevant utrustning. Företaget beslöt då att även satsa på utveckling och försäljning av specialprodukter och utrustning som anpassats till branschen. Idag är verksamheten fokuserad på de fyra huvudområdena, utrustning (50 %), förbrukningsvaror (20 %), kurser (25 %) och service/konsultation (5 %). Som kuriosa kan nämnas att vi sedan starten nu utbildat ca 1 600 veterinärer och ca 1 100 djursköterskor från hela Europa, vilket vi är oerhört stolta över!

Under 2012 och 2013 genomgick företaget en finansiell och organisatorisk omstrukturering. Med fullt fokus på de två affärsområdena, Accesia Academy och Accesia Equipment and Supplies, samt med en ny delägare är vi övertygade om att Accesia kommer att växa med nöjda kunder och god lönsamhet.

En hög driftsäkerhet/tillgänglighet av all utrustning är en förutsättning för etisk och effektiv vård. Förutom våra egna tekniker har vi ökat vår servicekapacitet genom ett samarbete med Lagafors Fabriks AB.

Kärnkompetenser

Vår personal och våra samarbetspartners har lång erfarenhet inom hela spektret av djurtandvård men även generellt inom djurvård, kirurgi, anestesi, ergonomi och effektiva patientflöden. Som ett exempel på viktiga samarbetspartners kan nämnas Cecilia Gorell, Bsc MA DDS VetMB Hon. FAVD DEVDC MRCVS European Recognized Specialist in Veterinary Dentistry. Cecilia är författare till ett många godkända vetenskapliga artiklar och ett flertal böcker. Cecilia föreläser regelbundet på våra kurser.

Produktutveckling

Våra kärnkompetenser och vårt nätverk är oerhört värdefulla när vi genomför utveckling av nya produkter. Resultat av vad dessa ”multi- and cross skilled development teams” har uppnått inkluderar bl.a. vår instrumentserie ”Accesia Extraktor”, ”Accesia Periostelva”, “Accesia Endodontic”-serien och vårt journalprogram ”ProDenta”. Ett flertal utvecklingsprojekt befinner sig i olika faser på väg mot lansering. Vi ser stor potential i våra nyutvecklade produkter och vidare anpassning av befintliga produkter. Genom effektivare inköp med större andel direktleveranser ökar vi vår effektivitet och konkurrenskraft. Våra produkter skall ha stor kundnytta och måste tillfredsställa våra höga krav på en optimal vårdlösning för djuren. Detta förutsätter en ergonomiskt anpassad arbetsmiljö med effektiva patientflöden och professionellt utförd tandvård.

Varumärke

Varumärket Accesia är skyddat. För att bygga ett starkt företag med ett värdefullt varumärke ökar vi kontinuerligt förståelsen för, och värdet av, Accesia genom att tillföra kunskap och innehåll som är i harmoni med våra kärnvärden och hörnstenar. Våra produkter bär vårt namn.

Marknadskaraktäristika

Djurtandvård är ett högt specialiserat segment som ännu är i ett relativt tidigt utvecklingsstadium. Detta attraherar många nya aktörer från både humantandvården och så kallade ”single source suppliers” till veterinär kliniker. All etisk och effektiv djurtandvård förutsätter dock att kunskap och erfarenhet är balanserad mot den utrustning och de instrument som är tillgängliga. Våra ca 1 000 kunder finns främst i Norden, 70 %, och resten huvudsakligen i Europa. Vi är stolta över att många uppfattar oss som marknadsledande och kommer bara fokusera på det vi är bäst på, djurtandvård, och inget annat.

Konkurrensmässiga fördelar

Våra största fördelar är utan tvekan vår unika kompetens inom djurtandvård och vårt totala fokus på ett segment, mun hälsa och oral tandvård. Vi delar vår kompetens med deltagarna på kurserna i Accesia Academy och har även stor nytta av den när vi förbättrar och utvecklar vår produktportfölj. Alla produkter som används på Accesia Academy finns i vårt sortiment och samtliga har genomgått fälttester av veterinärer på utvalda kliniker. Våra utbildningar och vår produktportfölj är anpassade till den nivå av djurtandvård som våra kunder väljer att de skall ha enligt kriterierna ”Basic, General eller Advanced”. En kund som väljer nivån ”General” kan då välja de rekommenderade utbildningar och utrustningspaket som möjliggör mest effektiv tandvård med bästa ekonomiska resultat”. Efter avslutad kurs är det möjligt att utföra professionell, effektiv och skonsam tandvård, på de moment som kursen täckt, direkt när deltagaren återvänt till sin klinik.

Försäljning

Vi följer marknaden noga och anpassar oss därefter. I takt med att vissa marknader omstruktureras har vi nu t.ex. ett flertal KAM’s (Key Account Managers) för att kunna ge dessa kedjor eller grupperingar bästa service.

Geografiskt ansvar fördelas enligt

– Norge, Sverige, Finland – Emil Andersson som nås på emil.andersson@accesia.se

– Tyskland, Sverige, England, Belgien, Luxemburg och Holland – Martin Carlsson som nås på martin.carlsson@accesia.se

– Sverige, Danmark – Cecilia ”Cissi” Löfkvist, cecilia.lofkvist@accesia.se

– Tyskland, England – Johan Cavalli (tillsammans med Martin Carlsson) som nås på johan.cavalli@accesia.se

Webshop

Vår webshop är ett smidigt hjälpmedel för våra kunder och erbjuder vårt kompletta sortiment av instrument och supplies till bra priser med snabb leverans. Vi annonserar även de kampanjer som vi då och då genomför. Besök http://webshop.accesia.se/ och kontakta oss gärna för att få din/er unika personliga inloggning!