Extraktionskurs I - 3 days

Under denna kurs inhämtar du kunskap och färdigheter som du behöver för att extrahera hundtänder på ett effektivt och tidsbesparande sätt. Du lär dig att utföra ingrepp med minimal risk för komplikationer men även hur du åtgärdar eventuella skador. Vid praktiska moment arbetar kursdeltagarna parvis.

Content

Under denna kurs inhämtar du kunskap och färdigheter som du behöver för att extrahera hundtänder på ett effektivt och tidsbesparande sätt. Du lär dig att utföra ingrepp med minimal risk för komplikationer men även hur du åtgärdar eventuella skador. Vid praktiska moment arbetar kursdeltagarna parvis.

Teori:
• Nomenklatur Munhålans anatomi
• Tandens anatomi
• Extraktionsteknik sluten
• Instrumentering
• Röntgenteknik
• Indikationer för extraktion
• Aseptik
• Suturmaterial
• Öppen extraktion
• Komplikationer i samband med extraktioner
• Lokalanestesi

Praktik:
Halva kurstiden är förlagd i vårt praktiska labb där ni under handledning får praktisera de extraktions- och röntgentekniker som vi gått igenom under föreläsningarna.

Audience

Veterinärer, sköterskor i team med veterinär.
Extraktionskurs I
Course fee
16 000,00 kr
Language
Swedish Swedish
Audience
Nurses
Veterinarians
Accesia Academy Level
Basic Basic
Species
Dog Dog
Karin Råberg

Karin Råberg
DVM

Susanne Andersson

Susanne Andersson
RDN, CVN

Date
2020-11-09 - 2020-11-11
Last registration date
2020-11-05
Number of participants
To ensure efficient lecturing and high quality supervision in the practical sessions, the number of participants is limited to 24 persons.
Location
Slottsmöllan G, 302 31 Halmstad
Interest inquiry

At the moment there are no vacancies at the course. Please make an expression of interest.

Expression of interest