Vad är en bra belysning?

Rätt belysning i tandrummet underlättar arbetet för personalen. Man får bättre synskärpa och kan uppfatta fler mindre detaljer. Det förhindrar även stress och ögontrötthet.

För att skapa rätt belysning behöver veterinären en operationslampa som ger ca. 20 000 lux kring djurets munhåla, och en omfältsbelysning på 5000 lux. Större variationer än belysningsförhållandet 1:4 mellan operationslampan och operationsfältet får ej förekomma.

Om operationslampan är den enda belysningen i operationsrummet kommer snart personalens ögon att bli uttröttade eftersom ögonen hela tiden måste anpassa sig till olika belysning. Bländning uppstår när personalen riktar blicken från den starkt upplysta munhålan till brickan för att ta ett instrument och tillbaka mot munhålan. Ögonen kan ej anpassa sig tillräckligt snabbt till det starka ljuset från operationslampan.

Operationsljus

operating-lamp

Omfältsbelysning

A23b

Kontakta oss för mer information

EA

Emil Andersson
Försäljning i Norge och Sverige

MC

Martin Carlsson
Försäljning i Europa och Sverige

CL

Cecilia “Cissi” Löfkvist
Försäljning i Sverige och Danmark