Accesia Albertina system – Behandlings- och operationsbord

Är hälsa och ergonomi viktigt för din personal?

Albertina har främst utvecklats för att förebygga de hälsorisker som personal utsätts för i samband med tandbehandlingar av djur. Bordets ergonomiska design och inbyggda funktioner är konstruerade för att minimera belastningsskador.

Fritt svävande och överblivna aerosoler, narkos- och skämda gaser tas effektivt om hand genom att de sugs ner vid huvudet på djuret som behandlas. Den patentsökta funktionen leder gaserna vidare bakåt inuti bordet för att föras bort från djur och personal.


Kontakta våra säljare för mer information.

EA

Emil Andersson
Försäljning i Norge och Sverige

MC

Martin Carlsson
Försäljning i Europa och Sverige

CL

Cecilia “Cissi” Löfkvist
Försäljning i Sverige och Danmark